çamırlı

sif. Palçıqlı, lilli, lehməli, bataqlı. Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq; Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq. A. S.. Çamırlı yerdən qalxan buxar dibsiz fəzanın dərinliklərinə uçub getdi. M. Hüs.. // Çamıra batmış.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • dibsiz — sif. 1. Dibi olmayan. Dibsiz çəllək. – Dibsiz kisə – boş anbar. (Ata. sözü). 2. məc. Dibi çox uzaqda olan, dibi görünməyən, çox dərin. . . Sel dibsiz bir uçuruma doğru axıb gedir. M. İ.. 3. məc. Sonsuz, sonu olmayan, ucsuz bucaqsız. Dibsiz göy. – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəcəl — sif. 1. Dinc oturmayan, rahat durmayan, nadinc. Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq; Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq. A. S.. Dəcəl uşaq kimi minib; Dəniz ləpələrinə, yellənir. R. R.. Heç on beş il bundan qabaqkı dəcəl uşağa oxşamır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinlik — is. 1. Bir şeyin, üzərindən ta dibinə, yaxud aşağıya doğru gedən istiqamətdəki nöqtəsinə qədər olan məsafə. Quyunun dərinliyi 10 metrdir. – Həbib şumun dərinliyini yoxlayır, Mədəd Həbibin dediklərini bloknotuna qeyd edirdi. Ə. Vəl.. Bu xəndək bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərmə — 1. «Gərmək»dən f. is. 2. is. Təzək. Məmmədəli əminin həyətinin aşağı tərəfində bir yekə gərmə qalağı var idi. C. M.. Yastığı gərmədir, döşəyi yovşan; Çamırlı kahada qış soyuq vaxtı. H. K. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.